Minőségpolitikánk

Minőségpolitikánk Image


A Golden-Glob Trans Kft. az eredményes gazdálkodás és a folyamatos fejlődés érdekében arra törekszik, hogy szolgáltatásainak minőségével a piaci partnerek megelégedettségét növelje és ez által piaci pozícióját tovább erősítse.
A Kft. céljának tekinti a személy és tehergépjárművek biztonságos üzemeltetésének elősegítését, mindemellett cégünk legfőbb tevékenysége a belföldi és nemzetközi szállítás és szállítmányozás. Ennek érdekében vállaljuk a saját, illetve "külsős" gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzését, szükséges javítások elvégzését, valamint a teljes körű vizsgáztatást. Fontosnak tartjuk a biztonságos közlekedést.
Közlekedési ágazaton belül mind az alapkategóriás és szakmai továbbképzés szükségességét figyelembe véve szervezzük és képezzük a közlekedési szakembereket. Létrehoztuk a Felnőttképzési Intézményünket, mely szervesen kapcsolódik a cég szolgáltatásaihoz és követelményeihez.
Felnőttképzési szolgáltatásként, az Előzetes tudásszint felmérését és a Képzési szükségletek felmérését és képzési tanácsadást végzünk.
Meggyőződésem, hogy céljainkat legeredményesebben akkor érhetjük el, ha a vállalkozásunkat folyamatos fejlesztjük annak érdekében, hogy minden ügyfelünket megbízható minőségű szolgáltatással időben ki tudjuk szolgálni a vonatkozó jogszabályok és szabványok figyelembe vételével.
A módszeres, folyamatos minőségfejlesztést, megrendelőink megelégedettségének növelését, a hibák megelőzését, és a minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztését napi feladatunknak tekintjük a vezetés és a végrehajtás minden területén.
A célok eléréséhez a Kft vezetése elkötelezett az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer működtetésében és folyamatos fejlesztésében.
Mindezek érdekében az alábbi irányelveket határozza meg:

  • A társasági politika tartós eleme a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatás nyújtása.
  • A gépjárműfenntartói és gépjármű vizsgáztatási tevékenységünket, valamint a közúti árufuvarozási tevékenységünket az érvényes jogszabályi és NKH előírások maradéktalan betartása mellett a hatósági előírások figyelembevételével, ellenőrzötten és felügyelt körülmények között végezzük, melyekhez vezetőségünk fontos feladatának tekinti a szükséges erőforrások biztosítását.
  • Olyan ösztönző légkört kívánunk létrehozni, hogy valamennyi munkatársunk érezze vezetőségünk elkötelezettségét a minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésében, melyhez a személyes példamutatásával, a szakmai és minőségügyi képzésekkel is hozzájárul.
  • Hosszú távú célunk az anyagot, energiát, élőmunkát és a környezetet kímélő eljárások alkalmazása, és azok folyamatos fejlesztése, adaptálása.
Célunk, hogy a Golden-Glob Trans Kft:
  • a minőségirányítással kapcsolatos elvárásoknak megfeleljen
  • megbízóinak minőségi igényeit maradéktalanul és gazdaságosan kielégítse,
  • partneri megítélése kedvező legyen
  • megalapozott jó hírnevét folyamatosan erősítse
  • a minőség és környezetvédelem iránti elkötelezettség minden munkatársnál belső késztetéssé, igényességgé formálódjék.
A fentiekben megfogalmazott céljaink elérése érdekében vezetőink és munkatársaink alapvető feladata és kötelessége a minőség iránti elkötelezettség, a minőség kultúránk fejlesztése, a megrendelőink által megfogalmazott követelmények maximális teljesítése, a hibák megelőzésével kiváló minőségű szolgáltatás biztosítása és a folyamatos fejlesztés megvalósítása.
Hiszünk abban, hogy mind a balesetek, mind a tevékenységeink során keletkező károk megakadályozhatóak, illetve elkerülhetőek. Ezért meghatároztuk a folyamataink veszélyes pontjait azért, hogy sem alkalmazottaink, sem ügyfeleink egészségét, biztonságát ne veszélyeztessük.
A Golden-Glob Trans Kft vezetése meghatározott időközönként az alkalmazott biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások betartását felülvizsgálja.
A tulajdonosoknak e politika betartását figyelembe véve kell a rendelkezésre álló forrásokat minél optimálisabban beosztani.
Minden alkalmazottunk felelős saját, illetve beosztottjai biztonságáért. Ennek érdekében a biztonságos munkavégzést mindenkinek továbbképzéseken meg kell ismernie és a gyakorlatban alkalmaznia kell. Senki sem kezdeményezhet, illetve nem folytathat olyan tevékenységet, mely saját, vagy környezete biztonságát veszélyezteti.
Tevékenységünket a környezetvédelemmel és az erről szóló törvényi előírásokkal összhangban végezzük.
A környezetvédelem szempontjából célul tűztük ki, hogy a szolgáltatásaink során folyamatosan fejlesztjük azon folyamatainkat, melyekben optimalizálni tudjuk az erőforrások felhasználását.
Alkalmazottainkat folyamatosan tovább képezzük, hogy a környezetvédelmi előírásokat minél fontosabbnak tartsák, és ennek megfelelően végezzék munkájukat.
A Golden-Glob Trans Kft fontos szempontként kezeli, hogy tevékenysége során megfeleljen az Európai Unió jogi normáiban megfogalmazott követelményeknek.
A Golden-Glob Trans Kft minden munkatársától és beszállítójától elvárja, hogy járuljon hozzá a minőségirányítási rendszer sikeres működtetéséhez, állandó jobbításához és minőségi szemlélet fejlesztéséhez.
Aszód, 2010. február 01.
Horváth Jenő ügyvezető

Cégadatok

Tagságunk neve: GOLDEN-GLOB TRANS Kft Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítva: 2006
Cégjegyzékszám:13-09-106986
Székhely: H-2170 Aszód, Falujárók útja 44.
Cégjegyzékszám: 13-09-106986
Közösségi adószám: HU13674463
Adószám: 13674463-2-13

Forintos Bankszámla

Banszámlaszám: 11742166-20119997
Bank címe:OTP Bank, Aszód
IBAN: HU64
Swift: OTPVHUHB

Euros Bankszámla

Banszámlaszám: 11763426-40860884
Bank címe: OTP Bank Gödöllői fiók
IBAN: HU64
Swift: OTPVHUHB